ناصر باقری بیدهندی
استاد باقری بیدهندی

تصحیح

آئینه دانشوران

آئینه دانشوران

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: آئینه دانشوران ✍🏻 نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا ریحان یزدی «ره» با مقدمه، تعلیقات و اضافات: استاد ناصر

غناء و موسیقی به کوشش: استاد رضا مختاری و استاد محسن صادقی همراه با کتابی به تصحیح: استاد ناصر باقری بیدهندی و استاد حسین شفیعی با عنوان: گناهان کبیره و صغیره رسالة فی تحریم الغناء نوشته: مولی محمد رسول کاشانی ره

غنا و موسیقی به کوشش: استاد رضا مختاری و استاد محسن صادقی همراه با کتابی به تصحیح: استاد ناصر باقری بیدهندی و استاد حسین شفیعی با عنوان: رسالة فی تحریم الغناء نوشته: مولی محمد رسول کاشانی ره

📚 #معرفی_کتاب 💠 #کتاب_های_چاپ_شده_در_مجموعه_نگاری_ها 📖 نام کتاب: غنا و موسیقی جلد اول تهیه شده در: مرکز تحقیقات مدرسه علمیه ولی عصر «عج» به کوشش: استاد

رسالة في تحريم الغناء

رسالة في تحریم الغناء

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: رسالة في تحريم الغناء ✍🏻 نویسنده: ملا محمد رسول کاشانی «ره» تحقیق: استاد ناصر باقری بیدهندی حجت الاسلام و المسلمین

یازده رساله «مجموعه آثار کنگره بزرگداشت محدث قمی ره» با مقاله ای به تصحیح: استاد ناصر باقری بیدهندی با عنوان: گناهان کبیره و صغیره نوشته خاتم المحدثین حاج شیخ عباس قمی ره

یازده رساله «مجموعه آثار کنگره بزرگداشت محدث قمی ره» با مقاله ای به تصحیح: استاد ناصر باقری بیدهندی با عنوان: گناهان کبیره و صغیره نوشته خاتم المحدثین حاج شیخ عباس قمی ره

📚 #معرفی_کتاب 💠 #مقالات_چاپ_شده_در_کتاب_های_مجموعه_مقالات 📖 نام کتاب: یازده رساله «مجموعه آثار کنگره بزرگداشت محدث قمی ره» جلد ششم ✍🏻 با مقاله ای به تصحیح: استاد

مخزن اللئالی

مخزن اللئالی

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: مخزن اللئالی ✍🏻 نویسنده: بانوی مجتهده امین تحقیق: استاد ناصر باقری بیدهندی انتشارات: فدائیان اهل بیت علیهم السلام #کتاب #مخزن_اللئالی

تجوید آسان

تجوید آسان

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: تجوید آسان ✍🏻 نویسنده: مرحوم حجت الاسلام و المسلمین استاد حاج شیخ محمد رضا شهیدی «ره» با مقدمه: استاد ناصر