ناصر باقری بیدهندی
استاد باقری بیدهندی

تصحیح

فی رحاب التوبه

فی رحاب التوبه

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: فی رحاب التوبه ✍🏻 نویسنده: آیت الله سید محمد مجاهد «ره» تحقیق: استاد ناصر باقری بیدهندی انتشارات: زائر #کتاب #فی_رحاب_التوبه

العقائد الحقه

العقائد الحقه

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: العقائد الحقه ✍🏻 نویسنده: آیت الله العظمی سید احمد خوانساری «ره» تحقیق: استاد ناصر باقری بیدهندی انتشارات: دلیل ما «لازم

منتهی الآمال «دوره سه جلدی»

منتهی الآمال

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: منتهی الآمال «دوره سه جلدی» ✍🏻 نویسنده: خاتم المحدثین حاج شیخ عباس قمی «ره» تحقیق: استاد ناصر باقری بیدهندی انتشارات:

تتمة المنتهی

تتمة المنتهی

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: تتمة المنتهی ✍🏻 نویسنده: خاتم المحدثین حاج شیخ عباس قمی «ره» تحقیق: استاد ناصر باقری بیدهندی انتشارات: دلیل ما #کتاب

ارائة الطریق یا مجموعه علم و اخلاق

ارائة الطریق یا مجموعه علم و اخلاق

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: ارائة الطریق یا مجموعه علم و اخلاق ✍🏻 نویسنده: دانشمند فقید مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ عبدالرسول گمتیان