ناصر باقری بیدهندی
استاد باقری بیدهندی

تصحیح

حماسه سازان دشت نینوا «شرح حالات، زندگانی و شهادت یاران حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام » (ترجمه ابصار العین فی انصار الحسین علیه السلام)

حماسه سازان دشت نینوا «شرح حالات، زندگانی و شهادت یاران حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام » (ترجمه ابصار العین فی انصار الحسین علیه السلام)

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: حماسه سازان دشت نینوا «شرح حالات، زندگانی و شهادت یاران حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام » (ترجمه ابصار العین فی

کتاب الخلافه

کتاب الخلافه

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: کتاب الخلافه ✍🏻 نویسنده: آیت الله العظمی حاج آقا رضا مدنی کاشانی تصحیح: استاد ناصر باقری بیدهندی انتشارات: فدائیان اهل

رجال قم و بحثی در تاریخ آن

رجال قم و بحثی در تاریخ آن

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: رجال قم و بحثی در تاریخ آن ✍🏻 نویسنده: سید محمد مقدس زاده مقدمه، تعلیقات و اضافات: استاد ناصر باقری

بیداری امت در اثبات رجعت

بیداری امت در اثبات رجعت

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: بیداری امت در اثبات رجعت ✍🏻 نویسنده: آیت الله العظمی سید محمد مهدی اصفهانی کاظمینی ره ترجمه: استاد ابوالقاسم سحاب

راه نیکان «گزیده اخلاق روحی»

راه نیکان «گزیده اخلاق روحی»

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: راه نیکان «گزیده اخلاق روحی» ✍🏻 نویسنده: عطاءالله روحی کرمانی تلخیص کننده: میرزا فیض محمد خان بخشی مقدمه، ویرایش و

پیشوای منتظران یا الحجة المنتظر

پیشوای منتظران یا الحجة المنتظر

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: پیشوای منتظران یا الحجة المنتظر ✍🏻 نگاشته شده توسط گروهی از پژوهشگران به امر آیت الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری

الکبری فی المنطق

الکبری فی المنطق

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: الکبری فی المنطق ✍🏻 نویسنده: میر سید شریف جرجانی به کوشش: استاد ناصر باقری بیدهندی انتشارات: مرتضی #کتاب #الکبری_فی_المنطق 🌐www.nbagheri.ir