ناصر باقری بیدهندی
استاد باقری بیدهندی

ترجمه شده به زبان های دیگر

خورشید امامت ترجمه کتاب: حدیث آفتاب

خورشید امامت ترجمه کتاب: حدیث آفتاب

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: خورشید امامت ترجمه کتاب: حدیث آفتاب ✍🏻 نویسنده: حافظ ابونعیم اصفهانی تحقیق و ترجمه از عربی به فارسی: استاد ناصر

امامت جو سج ترجمه کتاب: حدیث آفتاب

امامت جو سج ترجمه کتاب: حدیث آفتاب

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: امامت جو سج ترجمه کتاب: حدیث آفتاب ✍🏻 نویسنده: حافظ ابونعیم اصفهانی تحقیق و ترجمه از عربی به فارسی: استاد

مباهله اسلام جی حقانیت تی دلیل

مباهله اسلام جی حقانیت تی دلیل

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: مباهله اسلام جی حقانیت تی دلیل ترجمه کتاب: مباهله سند حقانیت شیعه ✍🏻 نویسنده: استاد ناصر باقری بیدهندی مترجم: محمد