ناصر باقری بیدهندی
استاد باقری بیدهندی

ترجمه شده به زبان های دیگر

ان لکی وصیت ترجمه کتاب: وصیت نانوشته

ان لکی وصیت ترجمه کتاب: وصیت نانوشته

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: ان لکی وصیت ترجمه کتاب: وصیت نانوشته ✍🏻 نویسنده: استاد ناصر باقری بیدهندی مترجم: محمد اسلم مطهری انتشارات: فدائیان اهل

اسلامی شعار ترجمه کتاب: شعار مکتب

اسلامی شعار ترجمه کتاب: شعار مکتب

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: اسلامی شعار ترجمه کتاب: شعار مکتب ✍🏻 نویسنده: استاد ناصر باقری بیدهندی مترجم: حسن رضا قمی جلال پوری انتشارات: فدائیان