ناصر باقری بیدهندی
استاد باقری بیدهندی

کتب

مخزن اللئالی

مخزن اللئالی

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: مخزن اللئالی ✍🏻 نویسنده: بانوی مجتهده امین تحقیق: استاد ناصر باقری بیدهندی انتشارات: فدائیان اهل بیت علیهم السلام #کتاب #مخزن_اللئالی

برّ الوالدین

برّ الوالدین

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: برّ الوالدین ✍🏻 نویسنده: استاد ناصر باقری بیدهندی انتشارات: فدائیان اهل بیت علیهم السلام #کتاب #بر_الوالدین #در_حال_آماده_سازی 🌐www.nbagheri.ir 🆔https://eitaa.com/nbagheri_ir

عالم آل محمد علیهم السلام

عالم آل محمد علیهم السلام

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: عالم آل محمد علیهم السلام ✍🏻 نویسنده: استاد ناصر باقری بیدهندی انتشارات: فدائیان اهل بیت علیهم السلام با همکاری مدرسه

در پی فضیلت

در پی فضیلت

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: در پی فضیلت ✍🏻 نویسنده: استاد ناصر باقری بیدهندی انتشارات: فدائیان اهل بیت علیهم السلام با همکاری مدرسه علمیه النرجس

تجوید آسان

تجوید آسان

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: تجوید آسان ✍🏻 نویسنده: مرحوم حجت الاسلام و المسلمین استاد حاج شیخ محمد رضا شهیدی «ره» با مقدمه: استاد ناصر