ناصر باقری بیدهندی
استاد باقری بیدهندی

متن سخنرانی

نگاهی روایی به بهترین کارها

نگاهی روایی به بهترین کارها

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: نگاهی روایی به بهترین کارها ✍🏻 متن سخنرانی: استاد ناصر باقری بیدهندی انتشارات: فدائیان اهل بیت علیهم السلام #کتاب #بهترین_کارها

نگاهی روایی به حقوق هم کیشان

نگاهی روایی به حقوق هم کیشان

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: نگاهی روایی به حقوق هم کیشان ✍🏻 متن سخنرانی: استاد ناصر باقری بیدهندی انتشارات: فدائیان اهل بیت علیهم السلام #کتاب

عاقبت بخیری

عاقبت بخیری

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: عاقبت بخیری ✍🏻 متن سخنرانی: استاد ناصر باقری بیدهندی انتشارات: فدائیان اهل بیت علیهم السلام با همکاری مدرسه علمیه النرجس

احتراز از مجالس گناه

احتراز از مجالس گناه

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: احتراز از مجالس گناه ✍🏻 متن سخنرانی: استاد ناصر باقری بیدهندی انتشارات: فدائیان اهل بیت علیهم السلام با همکاری مدرسه