ناصر باقری بیدهندی
استاد باقری بیدهندی

ترجمه

در جستجوی نور

در جستجوی نور

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: در جستجوی نور ✍🏻 نویسنده: علامه شیخ حسین بن عبدالصمد جبل عاملی ره تحقیق و ترجمه: استاد ناصر باقری بیدهندی

حدیث آفتاب

حدیث آفتاب

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: حدیث آفتاب ✍🏻 نویسنده: حافظ ابونعیم اصفهانی ترجمه و تحقیق: استاد ناصر باقری بیدهندی انتشارات: خادم الرضا علیه السلام #کتاب

زندان و زندانی از دیدگاه اسلام

زندان و زندانی از دیدگاه اسلام

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: زندان و زندانی از دیدگاه اسلام ✍🏻 نویسنده: آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی زرندی ره با مقدمه: آیت الله احمد

نخستین پیکار مسلحانه در اسلام

نخستین پیکار مسلحانه در اسلام

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: نخستین پیکار مسلحانه در اسلام ✍🏻 نویسنده: علامه سید عبدالکریم قزوینی مترجم: استاد ناصر باقری بیدهندی انتشارات: ۱۹ دی #کتاب

چکیده منطق

چکیده منطق

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: چکیده منطق ✍🏻 نویسنده: علامه دکتر عبدالهادی الفضلی مترجم: استاد ناصر باقری بیدهندی انتشارات: مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی ره

جمعه «آداب، فضیلت ها و امتیازها»

جمعه «آداب، فضیلت ها و امتیازها»

📚 #معرفی_کتاب 📖 نام کتاب: جمعه «آداب، فضیلت ها و امتیازها» ✍🏻 نویسنده: شهید ثانی ترجمه: استاد ناصر باقری بیدهندی انتشارات: فدائیان اهل بیت علیهم