ناصر باقری بیدهندی
استاد باقری بیدهندی

نشست ها

کرسی ترویجی بررسی و نقد رویکردها و نظریه های علمی و دینی با عنوان: جوان گرایی در حکومت امام علی (ع) الگویی برای عدالت اجتماعی

کرسی ترویجی بررسی و نقد رویکردها و نظریه های علمی و دینی با عنوان: جوان گرایی در حکومت امام علی (ع) الگویی برای عدالت اجتماعی

خبرگزاری حوزه کرسی نظریه پردازی “جوانگرایی در حکومت امام علی(ع) الگویی برای عدالت اجتماعی” به همت دانشگاه مجازی المصطفی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری حوزه