ناصر باقری بیدهندی
استاد باقری بیدهندی

مصاحبه ها

مداحی

مداحی وسیله کسب معیشت نیست

استاد باقری بیدهندی: مداحان باید توجه داشته باشند که مداحی وسیله کسب معیشت نیست، باید توجه کنند که از اشعار غنی بهره بگیرند و نغمه‌ها و